ระบบสมัครเรียนออนไลน์

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสมัครเรียน ควรใช้งาน Browser Google Chrome

Version 80.x.x.x  ขึ้นไปโดยใช้คอมพิวเตอร์

อ่านประกาศรับสมัครนักเรียนได้ที่นี่

ประกาศชี้แจง
นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรเข้าสอบได้แล้ว

ซึ่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบปรากฏอยู่ด้านล่างของใบสมัคร

โดยให้ตัดส่วนของนักเรียนเก็บไว้และนำมาแสดงในวันสอบ

สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.