ประกาศ
1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดวิชาเลือกในระดับชั้นของตนเอง
2. ม.5 ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 9.00 น. ถึง 24.00 น.
3. ม.6 ลงทะเบียนตั้งแต่ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 9.00 น. ถึง 24.00 น.
นักเรียนลงรายวิชาเลือกได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้หากพบว่า
นักเรียนกระทำผิดเงื่อนไขจะถือว่าเป็นโมฆะ ฉะนั้นนักเรียนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทะเบียน
หมายเหตุ : ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียน ให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น
หากเกิดความผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง
แนะนำให้ใช้   Chrome Web Browser
   
เลขประจำตัว :
เลขประชาชน  :
  ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเรียบร้อยแล้ว
       และ ยอมรับตามเงื่อนไขที่กำหนด
 
   
 
  คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
1. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวในช่อง "เลขประจำตัว"
2. กรอกข้อมูลเลขประชาชน 13 หลัก ให้กรอกข้อมูล
  ตัวอย่างเช่น 3840155782469
3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"