รายวิชาเลือก ชั้น ม.3 รายวิชาเลือก ชั้น ม.5 รายวิชาเลือก ชั้น ม.6 รายวิชา   ม.3   ม.5   ม.6

สิ้นสุดการลงทะเบียน ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
== ประกาศ ==
1. ให้นักเรียน ม.3 เริ่มเข้าลงวิชาเลือกในวันที่ 5 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 23.59 น. โดยเลือกได้เพียงหนึ่งวิชาเท่านั้น โดยศึกษาจากตารางวิชาเลือก ม.3
2. ให้นักเรียน ม.5 เริ่มเข้าลงวิชาเลือกในวันที่ 6 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 23.59 น. โดยต้องเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้หรือการเขียนอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน และศึกษาจากตารางวิชาเลือก ม.5
3. ให้นักเรียน ม.6 เริ่มเข้าลงวิชาเลือกในวันที่ 7 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 23.59 น. โดยต้องเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้หรือการเขียนอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน และศึกษาจากตารางวิชาเลือก ม.6
4. นักเรียน ม.5 และ ม.6 แผนวิทย์ ไม่ต้องเลือกวิชาเลือกในเทอม 1/2562
5. นักเรียน ม.3/3 , ม.5/11 และ ม.6/11 ไม่ต้องเรียนวิชาเลือก
 
แนะนำให้ใช้   Chrome Web Browser
   
เลขประจำตัว :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
หมายเลขประชาชน  :
 
   
 
  คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
1. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวในช่อง "เลขประจำตัว"
2. กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2545 ให้กรอกข้อมูล
  เป็น 21/03/2545
3. กรอกข้อมูลเลขประชาชน 13 หลัก ให้กรอกข้อมูล
  ตัวอย่างเช่น 3840155782469
4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"