ม.2 และ ม.3 เปิดระบบให้เลือกตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 24.00 น.
ม.5 และ ม.6 เปิดระบบให้เลือกตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 24.00 น.
 
   
เลขประจำตัว :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
หมายเลขประชาชน  :
 
   
 
  คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
1. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวในช่อง "เลขประจำตัว"
2. กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2545 ให้กรอกข้อมูล
  เป็น 21/03/2545
3. กรอกข้อมูลเลขประชาชน 13 หลัก ให้กรอกข้อมูล
  ตัวอย่างเช่น 3840155782469
4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"