ประกาศ
1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดวิชาเลือกในระดับชั้นของตนเอง
2. ม.6 ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 21 พ.ค. 2567 เวลา 24.00 น.
3. ม.3 ลงทะเบียนตั้งแต่ 22 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 23 พ.ค. 2567 เวลา 24.00 น.
4. ม.5 ลงทะเบียนตั้งแต่ 25 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 26 พ.ค. 2567 เวลา 24.00 น
นักเรียนลงรายวิชาเลือกได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้หากพบว่า
นักเรียนกระทำผิดเงื่อนไขจะถือว่าเป็นโมฆะ ฉะนั้นนักเรียนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทะเบียน
หมายเหตุ : ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียน ให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น
หากเกิดความผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง
แนะนำให้ใช้   Chrome Web Browser
   
เลขประจำตัว :
เลขประชาชน  :
  ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเรียบร้อยแล้ว
       และ ยอมรับตามเงื่อนไขที่กำหนด
 
   
 
  คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
1. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวในช่อง "เลขประจำตัว"
2. กรอกข้อมูลเลขประชาชน 13 หลัก ให้กรอกข้อมูล
  ตัวอย่างเช่น 3840155782469
3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"