เปิดระบบให้เลือกตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค 2562 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 24 ม.ค 2562 เวลา 23.59 น.
 
   
เลขประจำตัว :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
หมายเลขประชาชน  :
 
   
 
  คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
1. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวในช่อง "เลขประจำตัว"
2. กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2545 ให้กรอกข้อมูล
  เป็น 21/03/2545
3. กรอกข้อมูลเลขประชาชน 13 หลัก ให้กรอกข้อมูล
  ตัวอย่างเช่น 3840155782469
4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"